Mededingingsbeleid

Geachte heer, mevrouw,

 

Hartelijk dank dat u de tijd neemt om aan dit onderzoek deel te nemen!

Dit onderzoek wordt uitgevoerd ten behoeve van een wetenschappelijk promotieonderzoek op het gebied van mededingingseconomie.

 

Deze enquête gaat over de houding van ondernemingen ten opzichte van de Mededingingswet, meer specifiek het kartelverbod. 

U wordt gevraagd een antwoord te geven op basis van uw ervaringen met cliënten op het gebied van het kartelverbod en follow-on schadeclaims.

 

De invultijd is ongeveer 10 minuten.

 

Uw antwoorden zijn vertrouwelijk en zijn niet tot u te herleiden. Uw antwoorden worden niet verstrekt aan andere partijen dan de onderzoekers.

 

Klik op 'Volgende' om te starten met de vragenlijst.
Copyright © SEO Economisch Onderzoek 2016. Voor foutmeldingen, vragen en opmerkingen, mail de enquêtebeheerder door *hier* te klikken
SEO Economisch Onderzoek is geregistreerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 41197444
Powered by DatStat